Міжнародний інститут післядипломної освіти

післядипломна програма
психологічне консультування


Інтернатура та супервізія для психологів


Підготовка фахівців згідно американських стандартів освіти
психологічного консультування та клінічної практики


ЛІЦЕНЗОВАНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ"
Наказ МОН України №509-Л від 15.05.2019


Документ державного зразка Міністерства освіти і науки України про післядипломну освіту

Освітня програма включена до Міжнародного реєстру Навчальних Програм із Консультування (IRCEP)