Information about the Program

Olga Zaporozhets, PhD
Head of the Program

Email:
ozaporozhets@regent.edu
Facebook Olya Zaporozhets
https://www.facebook.com/olya.zaporozhets.9

Internship

Oksana Syvak, MD
Director

International Institute of Postgraduate Education
Сenter of Psychological Counseling & Traumatherapy "Open Doors"
Email:
opendoorsukraine@gmail.com
Facebook Syvak Oksana
https://www.facebook.com/oksana.syvak
Phone: +38 (097) 750 22-57
(M-F 9:00-17:00)


ADVICE ON ADMISSION TO THE PROGRAM

Phone: +38 (095) 808-48-49
(M-F 9:00-17:00)

1. Center of Psychological Counseling and Traumatherapy "Open Doors"
Kyiv, Chistyakovskaya 7, #75 (near metro Svyatoshyn)2. Ukraine Evangelical Theological Seminary
Kyiv, Pushcha Vodytsia st. Kvyti Tsisik, 57Internship Location:

Center of Psychological Counseling and Traumatherapy "Open Doors"
Kyiv, Chistyakovskaya 7, #75 (near metro Svyatoshyn)